[LUGOS-ORG] Priprave na piknik in skupščino

Jure Koren jure at hehe.si
Thu May 15 07:49:19 CEST 2008


On Thursday 15 of May 2008 07:42:56 Miha Tomšič wrote:
> Hojla!
>
> Še enkrat lepo prosim vse, ki se boste oglasili na skupščini ali
> pikniku, sa se čim prej prijavite.
> Pa prisim tudi tiste, za kate re "se itak ve, da pridete" da se tudi
> prijavite, da imamo številko, kolko ljudi bomo morali nahraniti in
> napojiti.

Kam se pa prijavimo? Je dovolj, če tule napišem, da se prijavljam? :)

Srečno,

-- 
Jure Koren, unix developer
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080515/9e914aea/attachment.pgp 


More information about the lugos-org mailing list