[LUGOS-ORG] COKS?

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon May 5 23:16:08 CEST 2008


On Mon, 2008-05-05 at 19:07 +0200, Jaka Kranjc wrote:
> Če koga še vedno bega kaj sploh dela Center Odprte Kode Slovenije
> (COKS), je od nedavnega na voljo lepo berljivo poročilo o lanskem
> delu:http://www.coks.si/images/f/f7/C_O_K_S_porocilo_2007.pdf

drugace pa ja .. sem pozabil dodati. Da naj se Lugos izpljune nek
tak .pdf o uspehu, pa lahko kar koncamo. Sej neka porocila so celo
priromala na skupscino, kaj ne? :)

a.

-- 
BOFH excuse #365:

parallel processors running perpendicular today
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080505/c2c78a55/attachment.pgp 


More information about the lugos-org mailing list