[LUGOS-ORG] Vabilo na 12. redno skupščino društva LUGOS

Jaka Kranjc smgl at lynxlynx.info
Sat Mar 29 19:57:44 CET 2008


Upravni odbor društva LUGOS sklicuje 12. redno skpščino društva LUGOS v 
soboto, 12. aprila 2008 ob 15h, v veliki dvorani podjetja HERMES SoftLab na 
Litijski 51, Ljubljana.

0. izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
1. sprejetje dnevnega reda skupščine,
2. obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2007,
3. obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2007,
4. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2007,
5. poročila komisij in delovnih skupin,
6. kadrovske zamenjave,
7. obravnava in sprejem programa dela za leto 2008 / 2009,
8. obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2008 / 2009,
9. razno.

Vabljeni vsi zainteresirani za delovanje društva LUGOS. 

Upravni odbor društva LUGOS

-- 
We cannot command nature except by obeying her.  --Sir Francis Bacon
Have a sourcerous day! www.sourcemage.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 315 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080329/ca1feb05/attachment.pgp 


More information about the lugos-org mailing list