[LUGOS-ORG] 1. Dan odprte kode - 3.april 2008

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon Mar 17 22:06:24 CET 2008


re

On Mon, 2008-03-17 at 17:00 +0000, Oto Brglez wrote:
> Po dogovoru z DŠ FERI pripravljam 1. Dan odprte kode. Dan, kjer se bo
> govorilo o odprti kodi, primerih uproabe in o sorodnih vsebinah.
> Konferenca naj bi študentom in vsem ostalim obiskovalcem le te podala
> pogled v odprto kodo in jih seznanila z prednosti uporabe le te.
> Konferenca naj bi odprla oči tudi novim razvijalcem in vsem bodočim
> pro. programerjem, da obstaja še drug svet kot le tisti, ki ga 2x na
> leto predstavi M$.

Zakon, se vec tega rabimo!


> Na to mailing listo se obračam, ker bi k sodelovanju želel povabiti
> nekoga izmed vodilnih članov lugosa, da predstavi dejavnost le tega in
> pripravi krajši uvod v odprto kodo.

Torej, kdo bo sel Lugos zastopati. Mogoce kar kaksen lokalni lugosovc :)

> Ker je konferenca brezplačna tudi ni avtorskega honorarja in povračila
> potnih stroškov. S strani sponzorja pa je obljubljena pogostitev pico
> in pijačo ob koncu.

huh .. no ja, vsaj hrano dobimo :)

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #348:

We're on Token Ring, and it looks like the token got loose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080317/3aba222d/attachment-0001.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080317/3aba222d/attachment-0001.bin 


More information about the lugos-org mailing list