[LUGOS-ORG] [Fwd: Firefox 3 Release Party ! (zanekrat še) neuradna najava + besedilo]

Andraz Sraka a at aufbix.org
Sat Jun 7 11:16:25 CEST 2008


Se (neuradni) PR ..

-------- Forwarded Message --------


www.kiberpipa.org/firefox je stran, kjer se najde več


SLO
******************************
**********************

Dogodek ob izidu Firefox 3: Firefox 3 Release Event 2008

(kaksna pametna slovenska različica imena dogodka?)

24. junija 2008
v Kiberpipi, Ljubljana - Slovenija

http://www.kiberpipa.org/firefox/

****************************************************

Izid nove različice najbolj popoularnega odprtkokodnega spletnega
brskalnika Firefox 3 se približuje s svetlobno hirostjo in tudi pri
nas bomo tej prelomnici posvetili posebno pozornost! Kiberpipa
(http://www.kiberpipa.org/) in Društvo študentov informatike
(http://zda2008.fri.uni-lj.si/?q=en/issa) pripravljata velik
celodnevni dogodek s še večjo zabavo! Ker Slovenija trenutno
predseduje Evropski uniji, smo si tudi dogodek zamislili na tej ravni.
Seveda pri tem nismo sami. Brez Mozille in sponzorjev dogodka ne bi
mogli izpeljati.

Dogodek bo potekal v torek, 24. junija 2008, v Kiberpipi (Kersnikova
6, Ljubljana), ki se prične se ob 11. uri z novinarsko konferenco. Da
boste potešili željo po novem znanju, bo od 15. ure dalje poskrbljeno
za niz zanimivih predavanj, tako z gosti z Mozille kot drugimi.

Vrhunec dneva bo seveda zabava od 21. ure dalje, kjer bo čas za
sprostitev, klepet in po želji ples ob spremljavi DJ ritmov.
Poskrbljeno bo za obilico pijače in jedače, seveda ne bo manjkalo
priložnosti za druženje, mreženje in spoznavanje. Dogodku bi lahko
rekli kar revolucija v offline mreženju! :) Je potrebno sploh še kaj
dodati?

Da boste obveščeni, lahko vse novosti o dogajanju in programu
spremljate preko rss feed-a: http://www.kiberpipa.org/firefox/feed

S podporo Mozille (http://www.mozilla.org/) in sponzorjev bomo
pripravili nepozaben dogodek! Vabimo vas, da se nam pridružite, z nami
praznujete izid Firefoxa 3, se družite, zabavate in spoznate nemalo
zanimivih ljudi!

Za več informacij obiščite spletno stran dogodka:
http://www.kiberpipa.org/firefox/

Kontakt: firefox at kiberpipa.org

****************************************************

PROGRAM

11:00 - 13:00 Novinarska konferenca
13:00 - 15:00 Kosilo
15:00 - 20:00 Predavanja. Keynote: Tristan Nitot, predsednik Mozilla
Europe
20:00 - 21:00 Enourni chill out
21:00 Zabava

****************************************************

Prijava:

Svojo udeležbo na dogodku potrdite:
- s prijavo preko uradne spletne strani dogodka:
http://www.kiberpipa.org/firefox/register
- ali preko Facebooka: link

Novinarske akreditacije:

Novinarji,fotografi, TV ekipe in ostali predstavniki medijev se
akreditirajte na firefox at kiberpipa.org Pripišite svoje ime, naslov
elektronske pošte,
medijsko hišo ter uredništvo.


****************************************************
ENG
****************************************************

Firefox 3 Release Event 2008

24. June 2008
at Kiberpipa, Ljubljana - Slovenia

http://www.kiberpipa.org/firefox/

****************************************************

Firefox 3's release, the release of new version of most popular
opensource browser is knocking at the gates and to welcome it, we're
throwing a party. Kiberpipa (http://www.kiberpipa.org/) and
Information Science Students Association
(http://zda2008.fri.uni-lj.si/?q=en/issa) are organizing a big one-day
event and an even bigger party! Since Slovenia is currently the head
of the EU, we thought it would be a great idea to have the event up to
scale. And, we're not in it alone. With help of Mozilla and other
sponsors, we'll bring you something truly worthwhile.

The event will be on 24. June 2008 at Kiberpipa (6 Kersnikova Street,
Ljubljana - Slovenia). It starts at 11:00 with press conference. At
15:00 there will be some interesting talks to feed your knowledge
hunger, given by Mozilla staff and others.

The peak of the day will be, of course, the party. Finally the time to
relax and mingle, accompanied by live DJ beats and plenty of people to
talk to. There will be plenty to drink and plenty to eat. We'll
provide you with many opportunities to network and meet new people.
Call it a revolution in the offline social networking! :) Need we say
more?

To follow our endevours and stay on top of all new developments,
please follow our rss feed: http://www.kiberpipa.org/firefox/feed

With support from Mozilla (http://www.mozilla.org/) and sponsors,
we'll make this a truly memorable day! We invite you to join us and
celebrate the launch of Firefox 3, mingle, have fun and meet plenty of
interesting people!

For more information, visit official event website:
http://www.kiberpipa.org/firefox/

Contact: firefox at kiberpipa.org

****************************************************

Shedule

11:00 - 13:00 Press conference
13:00 - 15:00 Lunch time
15:00 - 20:00 Talks. Keynote: Tristan Nitot, predsednik Mozilla Europe
20:00 - 21:00 One hour chill out time
21:00 The party

****************************************************

Registration:

Please confirm your participation by:
- regitration on event's official
website:http://www.kiberpipa.org/firefox/register
- or on Facebook: link

Press accreditation:

Journalists, photographers, TV crews and other media representatives
attending the event will be accredited by sendind an e-mail to
firefox at kiberpipa.org
Please leave us the following information:
name, e-mail address, media house and editorship.

****************************************************


-- 
Humppa all the way!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080607/a0312cfc/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3285 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080607/a0312cfc/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list