[LUGOS-ORG] [Fwd: firme na FLOSSu]

Andraz Sraka a at aufbix.org
Thu Jun 5 12:21:18 CEST 2008


Torej dragi moji,

Kiberpipa + posamezniki se lotevajo Firefox 3 release zurke; ki bo kar
velika oz. pridejo k nam vodilni predstavniki z Mozille/EU. Skoraj je
zazeljeno, ce ne celo nujno, da Lugos + posamezniki sodelujejo.

Bomo/boste pomagali?

lp,
 Andraz

-------- Forwarded Message --------
From: Klemen Robnik <klemen.robnik at gmail.com>
To: Andraz Sraka <a at aufbix.org>
Subject: firme na FLOSSu
Date: Thu, 5 Jun 2008 11:28:32 +0200

ojla
tle brainstromamo za potencialnimi uporabniki firefoxa med večjimi
podjetji in preko loterije in dela se ne spomnimo nikogar - veš ti za
koga? iščemo zaradi potencialnih zainteresirancev za predavanja in tudi
zaradi sponzorstev

-- 
Lp
Klemen Robnik
-- 
Humppa all the way!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080605/6fd41ac4/attachment-0001.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3285 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080605/6fd41ac4/attachment-0001.bin 


More information about the lugos-org mailing list