[LUGOS-ORG] Lugos in Linux dan 11

Andraz Sraka a at aufbix.org
Tue Feb 26 19:45:23 CET 2008


re

On Tue, 2008-02-26 at 18:04 +0100, Bostjan Janezic wrote:
> Mah, in sedaj ob vsej tej zlobi naj se jaz našemim v pingvina in grem
> šetat po obzidju. Ajme, ajme. Morda bi bilo bolje gledat na svet v
> manj črnih očalih. :)

well .. to bi lahko bil zacetek, potem je rabis nahypat zakaj je Lugos
super in zakaj je tako fino sodelovati

> Torej, kdo bo predstavil Lugosove vrtičke? Vodje projektov na plan s
> poročili. Tako ali tako jih morate pripravi za skupščino, ki bo tudi
> aprila. 

Kaksne vrticke? Saj nic ne raste na njih, pa tolk se na momente zaliva
ali pac? ..

torej naj se nekdo komentira, ki je malo bolj distanciran od zadeve ..

lp,
 Andraz

-- 
Humppa all the way!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080226/06e7db2e/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080226/06e7db2e/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list