[LUGOS-ORG] Pipini odprti termini

Andraz Sraka a at aufbix.org
Tue Feb 26 17:47:42 CET 2008


re

On Mon, 2008-02-18 at 12:43 +0100, Andraz Sraka wrote:
> ii./ Isce se tudi nekdo, ki bi pomagal in skrbel za spletno stran
>   Pipinih odprtih terminov <http://pot.kiberpipa.org>. Potrebno je
>   pravocasno objaviti nov program, urediti vsa spremna besedila za
>   najavo (besedila so naceloma vedno v grobem v naprej napisana),
>   dodati "fancy" slikce ... 

.. na tole pa ni bilo nobenega odziva. Kaj to pomeni, da kar ukinemo
Pipine odprte termine?

lp,
 Andraz

-- 
Humppa all the way!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080226/12381756/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080226/12381756/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list