[LUGOS-ORG] Lugos in Linux dan 11

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon Feb 11 23:19:28 CET 2008


re
-------- Forwarded Message --------

> i./ Lugos in Linux dan 11
> 
> Housing nas spet vabi, da bi sodelovali na Linux dnevu 11, ki bo
> 24.4.2008, najverjetneje spet na Ljubljanskem gradu. Predvsem nam
> dajejo moznost, da bi lahko predstavili sami sebe; torej da Lugos
> mogoce pove kaj o Lugosu in Linuxu v sloveniji. Meni osebno se zdi
> zadeva zanimiva? Bi predsednik ali pa kdo drug iz UOja prisel kaj
> povedati?? Mogoce bi se spogajali tudi za kaksno sponzorstvo.

Mnenje Lugosa? Bi se kdo aktivno rad sodeloval na eventu, pomoznosti
predstavljal Lugos oz. tudi kaksno linux related (pomoznosti enterprise)
predavanje se isce :)

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #238:

You did wha... oh _dear_....
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080211/41a978a6/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080211/41a978a6/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list