[LUGOS-ORG] Piknik s skupščino

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon Apr 21 15:46:19 CEST 2008


re

On Mon, 2008-04-21 at 07:00 +0200, Miha Tomšič wrote:
> Še vedno nimamo prostora za društveni piknik s skupščino, ki bo
> ponovno 17. maja. Če kdo ve za kakšno lokacijo v okolici Ljubljane,
> naj prosim javi. Iščemo prostor, ki je 17. maja še prost, ki ima
> minimalno infrastrukturo in en pokrit prostor, kamor se lahko umaknemo
> ob dežju.

podpec - http://www.pikniki.net/ ?

lp,
 a.

-- 
Humppa all the way!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080421/c2cd1a8d/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3285 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080421/c2cd1a8d/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list