[LUGOS-ORG] Vabilo na 12. redno skupščino društva LUGOS

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon Apr 14 05:26:12 CEST 2008


re

On Sun, 2008-04-13 at 08:11 +0200, Miha Tomšič wrote:
> Ukinilo se je skupščino, še preden se je sestala. Smo imeli pa vsaj
> sklepčen sestanek UO.

cist brez veze ..

> Ne, resno. Skupščina je prestavljena na 17.maj -- skupaj s piknikom.
> Podrobnosti sledijo.

pa to ni res, kaj to pomen, da bom res moral celo priti 17.5. na
piknik?? 

> Mogoče je še bolj pomembno, da bomo imeli 10.maja veliki prevajalski
> dogodek. Pordobnosti pridejo.

nja .. how soon? a bo tudi na spletni strani kaj?

lp,
 Andraz

-- 
Humppa all the way!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080413/5568e329/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3285 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080413/5568e329/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list