Re: [LUGOS-ORG] Slovenija je izglasovala "abstain" (vzdržano, brez mnenja) za OOXML

Janko Mivšek janko.mivsek at eranova.si
Sat Sep 1 15:13:57 CEST 2007


Najprej najlepša hvala vsem, ki ste se v imenu LUGOS-a trudili za 
plemenit cilj!

Me pa ob tem posebej čudi stališče Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko (FERI) iz Maribora. Kaj so res tako hudo 
prodane duše, da so pozabili na akademsko nevtralnost in odkrito 
podpirajo neetična ravnanja Microsofta? Upam, da le ni tako, bi pa bilo 
zanimivo slišati njihove argumente.

Lep pozdrav
JankoRobert Ludvik wrote:
> Pozdrav
> Danes je bil na SIST [1] sestanek tehničnega odbora SIST TC/ICT in
> vabljene strokovne javnosti, ki je v javni obravnavi standarda ISO/IEC
> DIS 29500 od 1.7.2007 do 1.8.2007 podala svoje pripombe k osnutku
> standarda . SIST je telo v Sloveniji, ki je moralo glasovati o osnutku
> tega standarda.
> Omenjeni tehnični odbor ima po pravilniku SIST največ 15 članov. Do pred
> kratkim je bilo članov 11, nazadnje so se tehničnemu odboru pridružili
> še LUGOS, Datalab, Marg in Andersen. Sestanka se nas je udeležilo 12.
> V javni obravnavi osnutka standarda so bila podana mnejnja s strani 13
> podjetij, od tega jih je 12 podprlo osnutek ali niso imeli pripomb, 1
> (IBM) pa je podal 88 pripomb. (to so pripombe javnosti, ne članov SIST
> TC/ICT, kar je LUGOS postal).
> Na današnjem sestanku je najprej strokovna javnost na kratko predstavila
> svoje pripombe (IBM in MS tehnično, ostali (Gama Systems, S&T, IPMIT)
> bolj EPP ampak jih je predsednica odbora (ga. Borka iz IJS) pomirila ;-).
> Strokovna javnost zapusti sestanek, ostane samo 12 članov TC.
> Predsednica opozori, da se glasuje za slovensko mnenje in naj se
> pozabijo navezave na podjetja ...
> V prvem krogu glasovanja smo iskali večinsko podporo s konsenzom
> (najmanj 75%) na vprašanje "Ali se strinjate z besedilom osnutka
> standarda, kot je trenutno?". Stvari niso bile čisto jasne. Glasovati je
> bilo mogoče "Za", "Za z uredniškim pripombami", "Proti s tehničnimi
> pripombami" ali "Vzdržano". Izid glasovanje je bil 7 ZA (SKB banka, MJU,
> MS, Marg, Andersen, FERI, Elektro LJ) in 5 PROTI (LUGOS, MZ, MP,
> Datalab, IJS).
> Ker ni bilo konsenza, je bila nadaljnja možnost glasovanja o "Abstain
> (vzdržano)" ali "Disapproval with comments".
> "Abstain" pomeni, da ne na nivoju države nismo bili sposobni zmeniti
> glede osnutka.
> "Disapproval with comments" bi pomenilo, da se s trenutno različico
> dokumenta ne strinjamo, v roku nekaj dni podamo naše komentarje in
> predlagamo, da se osnutek vrne en korak nazaj.
> Izid glasovnja o tem, če se strinjamo za sklep "Disapproval with
> comments", je bil 7 ZA (LUGOS, MZ, MJU, Elektro LJ, MP, Datalab, IJS), 5
> PROTI (SKB banka, MS, Marg, Andersen, FERI), torej spet brez 75% večine.
> 
> Slovenija je torej "Abstain". Glede na aktivnost MS pred glasovanjem je
> to kar v redu rezultat, "disapproval with comments" bi bil seveda lepši.
> 
> Pohvale vsem, ki so trdno stali.
> "Dolg nos ne ruši, ampak daje poseben pridih eksotike" ;-)
> 
> [1] www.sist.si
> _______________________________________________
> lugos-org mailing list
> lugos-org at lugos.si
> http://liste2.lugos.si/cgi-bin/mailman/listinfo/lugos-org
> 

-- 
Janko Mivšek
Svetovalec za informatiko
Eranova d.o.o.
Ljubljana, Slovenija
www.eranova.si
tel:  01 514 22 55
faks: 01 514 22 56
gsm: 031 674 565


More information about the lugos-org mailing list