[LUGOS-ORG] Bowling for LUGOS

Jaka Kranjc lynx at mages.ath.cx
Tue Oct 16 12:43:34 CEST 2007


On Tuesday 16 of October 2007 12:03:47 Janko Mivšek wrote:
> Miha Tomšič wrote:
> > Mogoče je to tudo primeren povod, da si naredimo novo serijo majic.
> > Mogoče bi novo serijo poimenovali "Happy feet".
>
> Fantje, prosim no lepo, napišite gor na majico kaj neangleškega za
> spremembo. Lahko tudi kaj kitajskega, če že slovenskega ne zmorete.
Se strinjam.

spredaj:
človek človeku pingvin
[tux]

zadaj:
lugos
[logo]

Lahko bi imeli celo serijo takih: varianta z gnujem za pedantneže, kamelo za 
perl, ...
http://chl.be/mascots/

Še kakšna ideja? :D Meni bi najbolj ustrezali kakšni witty napisi ala 
thinkgeek.

LP

-- 
We cannot command nature except by obeying her.  --Sir Francis Bacon
Have a sourcerous day! www.sourcemage.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 307 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071016/6fa4c028/attachment.pgp 


More information about the lugos-org mailing list