[LUGOS-ORG] Mandriva Linux 2008 Install Fest

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon Oct 15 18:34:06 CEST 2007


re

evo, tole gre kar na mailinglisto; mogoce se bo kdo aktiviral in tukaj
zraven pomagal :) Njegov trud bo definitivno poplacan .. 

On Tue, 2007-10-02 at 13:34 +0200, Jure Repinc wrote:
> Bolj sem imel v v mislih, da bi bilo to bolj kot druženje uporabnikov
> Linuxa (ne samo Mandrive). Na druženju, pa bi imeli kratka predavanja
> v
> zvezi z Mandrivo. Recimo:
> * Zgodovina Mandrive
> * Predtavitev novosti v Mandrivi 2008
> * Predstavitev LUGOS-a

Torej, za 20.11. imamo v Pipinih Odprtih Terminih
<http://pot.kiberpipa.org> tale predlagan event. Bi lahko kdo toliko
pomagal, da spesnimo program. Kaj se bo takrat dogajalo. Prav tako rabim
vedet ali se bo zadeva zacela ob 17h ali je dovolj zgodi 18h, ali recemo
19h, tako kot je to normalno za POT-e.

Prav tako bi rabil cimprej imeti v roki tekst in okvirni program, da bom
lahko oddal tekste za najavo in Kiberpipine flyerje ..

kdo bo pomagal? Kdo bo kaj lepega spisal, kdo bo kaj o sami Mandrivi
povedal na kraju samem, kdo bo sploh prisel 20.11. v Kiberpipo?

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #281:

The co-locator cannot verify the frame-relay gateway to the ISDN server.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071015/f3e83cc6/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071015/f3e83cc6/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list