[LUGOS-ORG] Pipin odprti termin: WiMAX kot NGN Broadband Wireless Access (BWA)]

Andraz Sraka a at aufbix.org
Sun Nov 4 23:30:51 CET 2007


-------- Forwarded Message --------

Subject: [Kiberpipa] Pipin odprti termin: WiMAX kot NGN Broadband
Wireless Access (BWA)
Date: Sun, 04 Nov 2007 14:00:21 +0100

Ta teden boste imeli na Pipinem odprtem terminu priložnost spoznati
WiMAX - kaj pomeni WiMAX tehnologija za končne rezidenčne uporabnike,
korenine nastanka, prednosti, zmogljivosti in primerjavo s klasičnimi
tehnologijami.

WiMAX 802.16d in 802.16e kot last mile BWA je sorazmerno nova
standardizirana tehnologija, ki nastopa kot alternativa širokopasovnim
internetnim dostopom, kot sta kabelski internet in DSL.

Predaval bo Gregor Boh, zaposlen pri podjetju Telsima d.o.o kot
svetovalec na področju integracije WiMAX-a v IP METRO/MPLS Core network.
Že vrsto let je strokovnjak na področju Cisco usmerjevalnih in stikalnih
tehnologij ter različnih management nadzornih sistemov. Poleg vsega pa
zelo pozorno spremlja razvoj trendov novih omrežnih tehnologij in je
eden tistih redkih, ki za OS desktop uporablja Slackware.

Kot vedno ste vabljeni v torek ob 19h, več podrobnosti o WiMAX
tehnologiji pa si lahko preberete na:

http://pot.kiberpipa.org/?p=84


/////////////////////////////////////////////////////////

POT - Pipini odprti termini
http://pot.kiberpipa.org/

Pipini odprti termini (POT) so redna tedenska odprta srečanja
uporabnikov Linuxa in sorodnih odprtih tehnologij, na katerih se skozi
izkušnje in predavanja udeleženci seznanijo z novimi triki ali programi.
Srečanja so namenjena vsem, ki se srečujejo ali pa se šele želijo
seznaniti z odprtimi tehnologijami, saj so idealno mesto, da dobijo več
informacij ter se 'v živo' o problemih, s katerimi se spopadajo.

Projekt Pipin odprti termin poteka v sodelovanju z društvom Lugos, vodi
ga Andraž Sraka. Vsak torek ob 19h v Kiberpipi.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071104/d64db0db/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071104/d64db0db/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list