[LUGOS-ORG] Vabilo na 11. redno skupščino društva LUGOS

Miha Tomšič miha.tomsic at gmail.com
Fri Mar 2 15:38:36 CET 2007


Vabilo na 11. redno skupščino društva LUGOS

Upravni odbor društva LUGOS sklicuje 11. redno skpščino društva LUGOS
v soboto, 17. marca 2007 ob 15h, v veliki dvorani podjetja HERMES
SoftLab na Litijski 51, Ljubljana.

Dnevni red:

  1. izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
  2. sprejetje dnevnega reda skupščine,
  3. obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2006,
  4. obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2006,
  5. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2006,
  6. poročila komisij in delovnih skupin,
  7. kadrovske zamenjave,
  8. sprememba naslova društva in sprememba statua,
  9. obravnava in sprejem programa dela za leto 2007 / 2008,
 10. obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2007 / 2008,
 11. razno.

Vabljeni vsi zainteresirani za delovanje društva LUGOS.

Miha Tomšič,
predsednik društva LUGOS

--------

P.S. Prosim, da se vsa nadaljna debata zainteresiranih odvija na
seznamu lugos-org.
P.P.S. V tej debati se bo tudi dokončno izoblikoval plan dela za
prihajajoče društveno leto. Dobrodošle nove ideje za delo in novi
pogledi na LUGOS in njegovo vlogo.


More information about the lugos-org mailing list