Re: [LUGOS-ORG] Brezžično omrežje

Matjaz Horvat matjaz.horvat at gmail.com
Mon Jun 11 16:25:29 CEST 2007


+1

On 6/11/07, Gašper Zavrl <gasper.zavrl na volja.net> wrote:
>
>  +1
>
>
>  Jaka Kranjc pravi:
>  +1
> bolje da kroži.
>
>
>  ________________________________
>
> _______________________________________________
> lugos-org mailing list
> lugos-org na lugos.si
> http://liste2.lugos.si/cgi-bin/mailman/listinfo/lugos-org
>
>
> _______________________________________________
> lugos-org mailing list
> lugos-org na lugos.si
> http://liste2.lugos.si/cgi-bin/mailman/listinfo/lugos-org
>
>


More information about the lugos-org mailing list