[LUGOS-ORG] Re: Razpis za center OK

Robert Ludvik r at aufbix.org
Wed Jul 25 11:12:56 CEST 2007


Miha Tomšič pravi:
> Hojla!
...
> Druga je včlanitev v SIST in igranje aktivne vloge pri zavrnitvi OOXML
> kot neustreznega standarda. O tem bo več vedel povedati Rober Ludvik.

Evo, ravno nazaj s SIST.
Dobil sem besedilo predloga standarda ISO DIN 29500 na CD-ju in obrazec
"Pripombe na osnutek slovenskega standardizacijskega dokumentna v času
javnem obravnave" - to sem dvignil v imenu društva LUGOS. Komentarji
bodo podani tudi samo v imenu društva LUGOS.

*če še kdo v Sloveniji (fizična ali pravna oseba) želi podati komentarje
na predlog, mora:*
- zaprositi za besedilo standarda (lahko po e-pošti na naslov
prodaja na sist.si in CC na majda.kukovica na sist.si)
- s tem ga na SIST vpišejo v evidenco prejemnikov besedila, ki lahko
tudi podajo pripombe
- čas za oddajo pripomb je 31.7.2007
- vsak lahko obrazec "Pripombe na osnutek slovenskega
standardizacijskega dokumentna v času javnem obravnave" razmnoži v
potrebnem št. izvodov (ker prostora za komentarje je bolj malo na enem A4)

Kako so komentirali Čehi, lahko vidite na
http://www.cni.cz/diskuse/isoiec29500.nsf/962aed651cd6e2e1482570a4000da184/4b805b24e243f72bc125730c00726bce/Body/M3/navrh-stanoviska.pdf?OpenElement


Z Miho se dobiva, izpolniva prijavnico v SIST in prijavnico v tehnični
odbor SIST. Predlagam, da se LUGOS včlani v odbora "Informatika in
dokumentacija" in "Informacijska tehnologija"
(http://iskalo.sist.si/TC/FMPro?-db=sist%5ftdt%5fslo.fp5&-format=sistdetailstran.html&-lay=f1&-sortfield=oznaka%5f%5ftdt&-max=150&-recid=35362&-findall=
in
http://iskalo.sist.si/TC/FMPro?-db=sist%5ftdt%5fslo.fp5&-format=sistdetailstran.html&-lay=f1&-sortfield=oznaka%5f%5ftdt&-max=150&-recid=35363&-findall=)
Drugi je trenutno aktualen.

Ko smo člani (relativno hitro, do 1.8. že lahko računamo), izvemo še,
kdo so drugi člani omenjenega odbora. Ker stvar poteka tako:

Do 31.7. je osnutek standarda v javni obravnavi. V tem času ga lahko
vsakdo dobi *brezplačno* (glej zgoraj, kako. Po 1.8. ga bo treba plačati).
Kdor prevzame dokument, dobi še obrazec ta oddajo pripomb, ki jih pošlje
na SIST.
SIST zbere te pripombe (vse pripombe dobijo tudi člani tehničnega
odbora, ki jih je trenutno 11, dobil jih bo tudi LUGOS) in jih uredi
(briše duplikate, neustrezne ...). Odbor potem glasuje, katero pripombo
bo posredoval v imenu Slovenije naprej (to je mnenje Slovenije) - pri
tem glasovanju mora biti prisoten tudi LUGOS!

Za vnaprej pa kot član SIST dobimo vse osnutke/predloge standardov v
odborih, katerih člani smo, moramo tudi aktivno sodelovati (podati
mnenje) ... Meni se zdi to v redu (da smo zraven že pri init).

PS
Vsebine CD-ja ne smem dati na voljo. Kdor je zainteresiran, mu ga lahko
zapečejo ali nekako drugače posredujejo (54 MB). *morate pa to povedati
še danes (kot je napisano zgoraj)*, zato prosim, če lahko to sporočilo
posredujete tudi drugim zainteresiranim!

Lp
Robert Ludvik


More information about the lugos-org mailing list