[LUGOS-ORG] Razpis za center OK

Miha Tomšič miha.tomsic at gmail.com
Wed Jul 4 09:01:39 CEST 2007


Hojla!

Poletje ni le čas kislih kumaric in ampak tudi buč. MVZT je pred
nedavnim lansiral javni razpis "za izbor izvajalca za
razvojno-podporni center za odprto kodo":
http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=799

V grobem iščejo najcenejšega ponudnika, ki bo postavil center za
odprto kodo in zagotovil naslednje (tole je prosti pretipk, ker se iz
razpisnega PDF-ja ne da kopirati/lepiti):
- nudenje pomoči in svetovanje uporabnikom odprte kode,
- nudenje pomoči in svetovanje javnemu sektorju pri odprti kodi,
- sodelovanje pri informatizaciji v javnem sektorju,
- klicni center od 7h do 18h,
- promocija, iskanje in izvajanje rešitev temelječih na odprti kodi,
- lokalizacija OK rešitev za javni sektor,
- uvajanje rešitev OK po navodilih naročnika,
- povezovanje in sobivanje odprtokodnih in licenčnih rešitev in nenazadnje
- izdelava rešitev temelječih na odprti kodi za potrebe javnega
sektorja (po naročilu naročnika - do 3 aplikaciej letno.

Ponudnik ne sme biti le ena organizaciaj ampak konzorcij podjetij in društev.

Cena? Sitnica - 150.000 EUR.

Rok za izvedbo del je 31.10.2007. Kaj se s centrom zgodi po tem
datumu, ne ve nihče.
Razpis je bil objavljen 29.06.2007, rok za oddajo pa je že 20.07.2007.

Če koga zaniam več podrobnosti, naj si pogleda razpisno dokumentacijo:
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/informacijska_druzba/RD_OK.pdf

Vprašanje je, ali je LUGOS zainteresiran za sodelovanje pri tem
razpisu in kdo vse so potencialni partnerji, predvsem s strani
gospodarstva (podjeta, ki so registrirana za svetovanje, podporo,
izobraževanje in klicni center).

LUGOS po eni strani izplonjuje že kar precejšne del zahtev, ki jih
razpis nalaga (slovenjene, promocija, nudenje pomoči, svetovanje in
iskanje rešitev OK), po drugi strani pa nima svojih prostorov,
klicnega centra itd... LUGOS sicer združuje tudi razvijalce, ampak ta
razvoj opravljajo v drugih podjetjih.

Takole za začetno razmišljanje. Ampak ne razmišljajte predolgo, ker je
časa zelo malo in je precej ljudi na dopustih.

Lepa sredina tedna in srečno,

Miha Tomšič
društvo LUGOS

PS Prosim vse, ki bi radi sodelovali v debati, da to počnejo predvsem
na lugos-org. Hvala!


More information about the lugos-org mailing list