[LUGOS-ORG] [Fwd: Vabilo k sodelovanju: C3 - Cyberpipe Code Challenge]

Andraz Sraka a at aufbix.org
Sat Dec 29 15:55:15 CET 2007


Bi mi lahko kako sodelovali? Kje in kako bi lahko Kiberpipi pomagali?

lp,
 Andraz

-------- Forwarded Message --------
From: Uros Trebec <uros.trebec at kiberpipa.org>
To: Andraz Sraka <a at aufbix.org>
Subject: Vabilo k sodelovanju: C3 - Cyberpipe Code Challenge
Date: Mon, 24 Dec 2007 11:56:06 +0100

Ziv,

spodnji mail sem poslal tistim, za katere sem imel kontakte, v
priponki pa se slajde z predstavitvijo.

Ze v naprej full hvala za kontakte in info! I owe you one!

lp,
Uros


==========================================

Spoštovani,

V Kiberpipi ( http://www.kiberpipa.org ) z novim letom začenjamo z
novostjo v našem prostoru -- programom C3 - Cyberpipe Code Challenge.

Po vzoru Googlovega Summer Of Code programa (
http://code.google.com/soc/ ) želimo združiti iznajdljivost in
inovativnost dijakov in študentov, znanje in napredek podjetji ter
kreativno vzdušje in poslanstvo Kiberpipe v večmesečno dogajanje
imenovano C3 - Cyberpipe Code Challenge.

V štirih mesecih si želimo združiti študente in dijake (s svežimi
idejami in znanjem) s strokovnjaki (kot mentorji z poglobljenim
znanjem) iz vodilnih slovenskih podjetji in v obliki programske kode
ustvariti čim več doprinosov odprtokodni skupnosti ter hkrati
podjetjem ponuditi nov način dostopa do potencialnih kadrov, ki jih v
Sloveniji tako zelo primanjkuje.

Ker smo prepričani, da Vaše podjetje sodi v sam vrh inovativnih in
kreativnih podjetji v Sloveniji si želimo, da bi lahko pri tem
sodelovali z Vami.


Kako program poteka?

V osnovi gre za nekakšen štipendijski razpis, za katerega sodelujoča
podjetja predlagajo projekte oz. predloge izboljšav obstoječih
projektov ter zanje namenijo "štipendijo" v dogovorjenem znesku.
Študentje in dijaki si ob prijavi izberejo enega ali več projektov in
zanje opišejo kako bi rešili zadan problem ter zakaj mislijo, da so
oni najboljši za zadano nalogo.
Po končanem razpisu se mentorji iz posameznih podjetji odločijo katere
prijave bi sprejeli. Sprejetim študentom se nato skozi 3-mesečno
obdobje razvoja predlagane rešitve izplačuje štipendija.
V tem času se s štirimi celodnevnimi dogodki v prostorih Kiberpipe
ustvari kreativno vzdušje med sodelujočimi in spodbudi odprto debato
in prenos znanja med študenti ter mentorji.

Ob koncu programa se najuspešnejše študente dodatno nadgradi ter
ponudi možnost nadaljnjega sodelovanja tako v sodelujočih podjetjih
kot v Kiberpipi.

Več podrobnosti si lahko preberete v priloženi predstavitvi programa.V pričakovanju uspešnega sodelovanja Vas lepo pozdravljam,

Uroš Trebec
Kiberpipa, vodja programa
041/842-182
http://www.kiberpipa.org
-- 
Humppa all the way!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: C3 ? Cyberpipe Code Challenge 2008.pdf
Type: application/pdf
Size: 99893 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071229/a146eafd/attachment-0001.pdf 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071229/a146eafd/attachment-0001.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071229/a146eafd/attachment-0001.bin 


More information about the lugos-org mailing list