[LUGOS-ORG] Re: [LUGOS] 0,5%

Roman Maurer roman.maurer at amis.net
Thu Apr 26 22:58:13 CEST 2007


Miha Tomšič pravi:
> Pa kaj imamo mi s kulturo in javnim interesom? Slovenjenje?

Morda se spomniš, da smo wikipedisti (ki posebnega društva do danes 
nimamo) leta 2005 prek Lugosa prijavili projekt »Jedro temeljnih člankov 
Wikipedije v slovenščini« na razpis JPR18-2005, »Javni razpis za 
(so)financiranje projektov, ki so namenjeni uveljavljanju, promociji in 
razvoju slovenskega jezika v letu 2005«.  Pri prijavi in poznejši 
izvedbi smo bili uspešni, rezultat je med ostalim tule:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:%C4%8Clanki%2C_ki_bi_jih_morala_imeti_vsaka_Wikipedija
-- 
	Pozdrav,
	  Roman


More information about the lugos-org mailing list