[LUGOS-ORG] Re: sestanek cetrterk

Jaka Kranjc lynx at mages.ath.cx
Sun Oct 1 19:02:54 CEST 2006


On Monday 18 September 2006 10:01, Miha Tomšič wrote:
> Hojla!
>
> Sklicujem sestanek društva LUGOS v četrtek, 21.9.2006, ob 18h v HSL,
> Litijska 51, Ljubljana.
>
> Dnevi red je naslednji:
> 1. LUGOS-ova spletna stran
>   zaželena udeležba vseh zainteresiranih in fantov iz linuxprinas
>   debata o možnih rešitveh in konkretnih zadolžitvah
>   debata o možnosti nagrajevanja spletnega urednika
Živjo, je do sestanka prišlo? Če je, je na voljo kak zapisnik? Kakor jaz vem 
tam ni bilo nikogar v imenu lpn/himere. 

LP

> 2. Projekt "Slovenjenje namizja GNOME in prevajalski portal Pootle"
>   financiranje projekta
>   računi in nabava opreme
> 3. kiblix
>   predstavitev porgrama
>   iskanje predavateljev
> 4. POT - Pipini odprti termini
> 5. Sponzoriranje
> 6. Razno
>
>
> Lep dan in srečno,
>
> Miha Tomšič
> Društvo LUGOS

-- 
We cannot command nature except by obeying her. --Sir Francis Bacon
Have a sourcerous day! www.sourcemage.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 307 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20061001/ee07ff71/attachment.pgp


More information about the lugos-org mailing list