[LUGOS-ORG] skupscina - fotke

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Tue May 16 22:18:19 CEST 2006


On Tuesday 16 May 2006 12:21, Janez Trenz wrote:

> Kje je to mesto, kjer so dostopne? >:D

Trenutno je to mesto v tezkih pogajanjih s telekomom... ;) Jutri spet pridejo, 
da kaj pametnega izpogajamo. Torej, da zrihtajo link tako kot treba. :)


-- 
http://www.lubica.net/bigwhale/blog/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20060516/b23518c5/attachment.pgp


More information about the lugos-org mailing list