[LUGOS-ORG] Sestanek UO

Miha Tomšič miha.tomsic at gmail.com
Wed Mar 29 08:03:46 CEST 2006


Hojla!

Rad bi sklical prvi sestanek UO v novi sestavi. Za začetek bi rad
določil čas sestanka in glavne točke o katerih se moramo pogovoriti.

Čas sestanka bo drug teden enkrat popoldne, verjetno bo kar ob 19h.
Zdaj pa, dragi odborniki  in nadzorniki, povejta kdaj boste utegnili
priti na sestanek. Za dislocirane člane UO bomo sestanek streamali
preko Skypa (morda enkrat v prihodnje tudi asteriska).

Teme sestanka:
- program dela društva
- finančni plan društva
- evidenca strojne opreme
- podpisovanje zapisnika
- pregled aktualnega dogajanja
- razdelitev prihodnjih nalog
- <vaš predlog tukaj>

Iz zapisnika bo najbolj razvidno, kaj vse nam skupščina nalaga za prvi
sestanek. Zapisnk bo v začetku naslednjega tedna prečiščen in na voljo
za prebiranje, podpisovanje in oddajo na upravno enoto.

Lep dan, M.


More information about the lugos-org mailing list