[LUGOS-ORG] Fwd: Vabilo na 10. skupščino društva LUGOS

Lugos Moderator moderator at lugos.si
Fri Feb 24 18:11:41 CET 2006


This is a forwarded message
From: Jure Cuhalev <gandalf at owca.info>

===8<==============Original message text===============
Vabilo na 10. skupščino Društva uporabnikov Linuxa Slovenije LUGOS

Spoštovani(a) član(ica) društva LUGOS!

Leto je spet minilo in vabim Vas, da se udeležite 10. redne skupščine
Društva uporabnikov Linuxa Slovenije, ki bo tokrat v Ljubljani. Sestali
se bomo v prostorih podjetja Hermes SoftLab na Litijski cesti 51 ob
15.00. Po skupščini bo sledilo druženje v prijetnem ambientu s hrano in
pijačo. Lokacija bo znana na skupščini.

Predlog dnevnega reda je sledeč:

1.Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
2.Sprejetje dnevnega reda skupščine
3.Obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2005
4.Obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2005
5.Obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2005
6.Poročila komisij in delovnih skupin
7.Obravnava in sprejem programa dela za leto 2006 / 2007
8.Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2006 / 2007
9.Redne volitve
10.Razno


Razpis redih volitev

 Skupaj s skupščino bodo dne 25. 3. 2006 potekale redne volitve v
društvu. Razpisani so naslednji položaji, na katere se kandidati lahko
prijavijo:

   * upravni odbor (UO):
     + predsednik društva
     + podpredsednik društva
     + tajnik društva
     + blagajnik društva
     + dva člana upravnega odbora
   * nadzorni odbor (NO):
     + trije položaji za člane nadzornega odbora,
   * disciplinska komisija (DK):
     + trije položaji za člane disciplinske komisije
     + dva nadomestna člana disciplinske komisije

  Izvoljeni člani NO in DK med seboj izvolijo predsednika.

 Vsi položaji se volijo za dobo dveh let, kolikor traja mandat. Vloge za
kandidaturo morajo oddati tudi tisti, ki so že na položajih, pa bi radi
svojo funkcijo opravljali že v naprej.

 Kandidature naj kandidati pošljejo na poštna seznama
lugos-list at lugos.si, odbor-list at lugos.si. Upoštevane bodo vse
kandidature, ki bodo prispele, do začetka skupščine ali pa jih bodo
kandidati oddali na skupščini.

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi s skupščino se obrnite na elektronski
naslov lugos-at-lugos.si ali predsednik-at-lugos.si. Najnovejše
informacije v zvezi s skupščino bodo objavljene na spletni strani
društva http://www.lugos.si

Vljudno vabljeni!
V Ljubljani, 23.2.2006


predsednik društva
Jure Čuhalev
===8<===========End of original message text===========-- 
Best regards,
 Stojan              mailto:moderator at lugos.siMore information about the lugos-org mailing list