[LUGOS-ORG] Sestanek UO

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Tue Apr 4 15:30:31 CEST 2006


On Tuesday 04 April 2006 07:34, Miha Tomšič wrote:

> Hojla!
>
> Če povzamem, kdaj je kdo na voljo in glede na to, da je danes že
> torek, bi predlagal ta četrtek ob 20. uri.

Cetrtek ob 20h je ok. Bom Skypiral.


Pod tocko razno, bi jaz uvrstil se 'Sedez Drustva'. Da samo recemo kako na to 
temo.


-- 
http://www.lubica.net/bigwhale/blog/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20060404/0614f266/attachment.pgp


More information about the lugos-org mailing list