[LUGOS-ORG] Sestanek UO

Miha Tomšič miha.tomsic at gmail.com
Tue Apr 4 08:34:00 CEST 2006


Hojla!

Če povzamem, kdaj je kdo na voljo in glede na to, da je danes že
torek, bi predlagal ta četrtek ob 20. uri.

Robert se je opravičil, od ostalih bi pa rad slišal, če kdo ne bo
mogel? Velja za upravni in nadzorni odbor. Ostali ste prav tako
vabljeni.

Kdo bo prinesel opremo za Skypanje?

Tole je zdaj osnutek dnevnega reda pa predlagam, da ga kar dopolnite
oz. da se kakšna zadeva že kar doreče in zaključi, sicer bo to en dolg
in naporen sestanek, česar pa nihče noče.

1. program dela društva
  Sodelovanje in soorganizacija dogodkov:
    - debata o obliki dogodkov, o njihovi smiselnosti, načinu
organizacije itd.
    - Festival Linuxa - ŠOUP, Koper (maj)
    - Festival Linuxa - Murska Sobota (junij, julij?)
    - sodelovanje na Kiblixu - Kibla, Maribor (oktober, november?)
    - sodelovanje s Kiberpipo
    - sodelovanje s Housingom
    - organizacija srečanja vseh odprtokodnih skupin (mozilla,
openoffice, ubuntu, mandriva...) - v sodelovanju z MMC-ji (Kiberpipa,
Kibla, M3C...)
    - še kakšen dogodek?
    - morda organiziran obisk kakšnega dogodka v tujini (Linux Tag
3.-6. maj, CCC ipd.)

  Delovne skupine, ki delujejo in bodo delovale v sklopu LUGOS-a:
    - slovenjenje KDE,
    - slovenjenje Gnome,
    - slovenjenje OpenOffice.org,
    - slovenjenje Mozilla,
    - slovenjenje distribucij...
    - Pingo,
    - Wikipedija,
    - priključiti še kakšno skupino

  Razpisi:
    - MVZT; ko izvemo, kakši bodo pogoji razpisov, bomo vedeli,
koliko in katere projekte lahko prijavimo
    - ostali razpisi, ki se pojavljajo med letom (Ministrstvo za
kulturo, Urad za slovenski jezik...)

2. finančni plan društva
  - tole bo blagajnik oblikoval :)
  - finance naj se vodijo po projektih (oz. skupinah), da je jasno,
kdo komu kaj

3. evidenca strojne opreme
  - pregled obstoječe evidence (Müller?)
  - novo nabavljena in nepopisana oprema
  - odpis stare opreme

4. pregled aktualnega dogajanja
  - dogodki, ki se nam bližajo - konkretne naloge, logistika
  - razdelitev nalog (A.K.A. "Lugosova natezalnica")

5. podpisovanje zapisnika

6. razno

----------------

Lep dan, Miha


More information about the lugos-org mailing list