[LUGOS-ORG] Re: fo - glasovanje

Jure Koren jure at hehe.si
Mon Apr 3 10:55:29 CEST 2006


Miha Tomšič wrote:
> On 4/1/06, Andraz Sraka <a at aufbix.org> wrote:
>> "Jure Koren dobi root geslo za Lugosov streznik (fo.lugos.si) in pomaga
>> pri administraciji"
> Miha Tomšič - ZA
> David Klasinc - ZA
> Robert Ludvik - ZA
> Boštjan Janežič - ZA
> Jure Koren - ?
> Andraž Sraka - ?
> Verjetno sta za (implicitno sta to tudi izrazila skozi željo imeti
> root in samim predlogom). Tudi če se vzdržita ali glasujeta proti je
> predlog izglasovan.

Jaz sem vsekakor za, samo ker beseda teče o mojih privilegijih, se je 
vljudno vzdržati, tako da bom kar ostal vzdržan.

> Dajte Korenu korenino!

OK, imam, hvala.

> Lep dan in srečno, M.

Enako.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 249 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20060403/f4468299/signature.pgp


More information about the lugos-org mailing list