[LUGOS-ORG] Zapisnik sestanka UO 17.11.2005

Jure Čuhalev gandalfar at gmail.com
Thu Nov 24 23:12:13 CET 2005


Prilagam zapisnik sestanka upravnega odbora drustva Lugos z dne 17.11.2005.

lp, jure
-------------- next part --------------
				Z A P I S N I K 
			
		  SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA DRUÅ TVA LUGOS

		  dne [17. 11. 2005] ob [18:00] na Litijski 51 

Pričetek: 20:13
Zaključek: 22:43
Prisotni: Jure Čuhalev, Aleš Košir, Uroš Bogataj (Pegasos, odšel po svoji 
      predstavitvi), Boštjan Müller (prišel ob 20:22, odšel ob 22:05), 
	  Andrej Vernekar, Boštjan Janežič, Miha Tomšič (prišel kakšno uro 
	  po pričetku), Nejc Škoberne (zapisnikar).

1. Uroš Bogataj in PEGASOS
--------------------------------------------------------------------------------

Uroš B. je najprej predstavil računalnik PEGASOS: 

 Razložil je, da uporabljajo PowerPC procesorje - tako sta procesor in matična 
 plošča enaka kot pri Apple računalnikih, ostale komponente pa so načeloma 
 drugačne. S seboj je prinesel tudi primerek takega računalnika. Zaradi 
 tehničnih težav si je bilo mogoče ogledati le strojno opremo. PEGASOS 
 računalniki naj bi bili primerni predvsem kot omrežne delovne postaje ter za 
 manjše strežnike (privzeto vsebujejo 2 mrežni kartici), poleg tega pa ga 
 nameravajo uveljaviti tudi kot namenski računalnik (avtomobili, druga oprema). 
 Razširjen je na Švedskem, v Luksemburgu ter zadnje čase tudi na Kitajskem. Po 
 besedah Uroša B. naj bi bila to "prva hardversko odprta platforma"; BIOS in 
 firmware za posamezne naprave naj bi bila odprtokodna programska oprema. 
 Primarni operacijski sistem je MorphOS, ki je "deloma odprt, deloma zaprt", 
 prenaložen pa pride na sistemu tudi Linux (podprti so Debian, YellowDog, 
 Gentoo, Mandriva, SuSE, ...). MorphOS se prevaja v slovenski jezik.

Uroš B. je tudi povedal, da naj bi za PEGASOS računalnike zanimanje v 
Sloveniji bilo, vendar pod "določenimi pogoji": poslovenjenje sistemske
programske opreme - tukaj naj bi v poštev prišel LUGOS.

Aleš K. je predlagal, da Uroš B. za društvo LUGOS priskrbi 2, oz. najmanj 1 
računalnik PEGASOS, da bi Moštvo Pingo poskusilo usposobiti distribucijo 
Pingo na tej platformi. Uroš B. je povedal, da je to sicer mogoče, vendar pod
nekaterimi pogoji (pošiljanje mesečnih poročil o dogajanju).

Sklenjen je bil načelen dogovor: ko se društvu LUGOS priskrbi ustrezno strojno
opremo, se bodo dogovori v tej smeri nadaljevali.

2. OpenOffice.org konferenca v Kopru
-------------------------------------------------------------------------------

Jure Č. je na kratko poročal o konferenci:

 Konferenca je bila velik uspeh. Udeležilo se je je nekje do 300 ljudi, od 
 tega je bila večina tujih predavateljev. Ljudje so masovno bojkotirali 
 konferenco IBLOC; OpenOffice.org konferenca je ponujala več in zastonj.
 Samo podjetje Sun je prispevalo 100-150 svojih ljudi, druga polovica je bila 
 večinoma zunanjih obiskovalcev. Predavanja so bila na zelo visokem nivoju.
 Prišlo je tudi podjetje Intel, saj ima bojda velik interes v OpenOffice.org.
 Prišla je tudi ena PR-ovka iz Googla, en Debian razvijalec, Tim Bray in še 
 druge avtoritete OSS. Vsi s(m)o bili navdušeni nad medijsko pokritostjo 
 Kiberpipe. "Streamalo" se je posamezne "tracke", časopis je izhajal dnevno,
 spletni portal, planet za bloge. Robert je bil zadovoljen.

Jure Č. je še opozoril, da je potrebno Kiberpipi plačati stroške. 

Ostali člani UO so izkazali navdušenje nad trudom, ki ga je Jure Č. vložil v 
konferenco, predvsem v promocijo društva LUGOS.

3. Poročilo projekta Pingo
-------------------------------------------------------------------------------

Denar za 75% refundacijo stroškov za projekt Pingo je prišel na račun LUGOSa. 
Aleš K. je poslal finančno poročilo o projektu.

Ugotovitev: pregledati je treba stanje vseh računov, ki so bili doslej prejeti 
      in izplačani v zvezi s projektom Pingo.

Dogovor: dne 4. 12. 2005 (rezervni datum: 11. 12. 2005) bo <pregled računov>.

Dogovor: za prejavalsko skupino se odobri nakup monitorja LCD 
(http://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/product.asp?pf_id=504061&dept_id=170) 
     na stroške društva. 

4. Wikipedija
-------------------------------------------------------------------------------

Jure Č. je poročal, da je celotna zadeva šla skozi brez posebnih težav in 
ugotavlja, da čim več žigov je na dokumentaciji, tem bolje. Wikipedija je 
poslala vse originalne račune, ki jih je Jure Č. že dal v fascikle. Računi bodo 
na <pregledu računov>.

Roman Maurer ter Primož Peterlin bosta stopila v stik z mag. Guštinom 
(podsekretar na ministrstvu za visoko Å¡olstvo) - ugotoviti je potrebno kako 
lahko ministrstvo pomaga Wikipediji in kaj lahko Wikipedija lahko pripravi za 
ministrstvo. Sestanek naj bi bil približno čez 14 dni. Roman Maurer bo poročal. 
Šlo naj bi za dolgoročno, strateško sodelovanje.

5. Kiblix 2005
-------------------------------------------------------------------------------

Boštjan J. je poročal, da je Kiblix 2005 "popolnoma uspel". Obe liniji sta bili
sicerna koncu združeni - bilo je več predavateljev kot poslušalcev. Po starosti 
je bila publika mešana, Miha T. pravi, da je bilo več starejših. Prostor je lep 
in uporaben. Kiblix naj ne bi zadovoljivo opravil svoje naloge - ni bilo dovolj
reklame. Predavatelji so bili v redu, program je potekala po načrtih, dovolj je
bilo opreme. Sprašujemo se: je problem tudi v tem, da taki dogodki niso več 
tako "moderni"?

Nasvet Jureta Č.: za naslednjič pogovor z Andražem Torijem, saj je sposoben 
narediti dobro reklamo. Za drugo leto bi bilo treba z organizacijo začeti prej;
že januarja? Treba pa bo predvsem razmisliti glede oblike dogodka. 

Ugotovitev: stanje glede stroškov ni jasno? Boštjan J. bo poizvedel glede tega.

6. Linux namestitvena delavnica - Pingo karavana v Kopru
-------------------------------------------------------------------------------

Aleš Košir je poročal, da je dogodek popolnoma uspel: bilo je veliko pomoči, 
mesec v naprej so bile pripravljene prosojnice. Sklenjen je bil dogovor s 
predavatelji ki so dobili po 20.000,00 SIT v strojni opremi, plačano pot 
(organizirano) ter 1x kosilo ter večerjo. Prostori so bili lepi, opremljeni, 
vsi so se zelo potrudili. Glede tega ni bilo težav. Na koncu je bilo skupno od 
približno 30-40 ljudi, kar je manj od pričakovanega števila, glede na to, da 
je bilo narejene veliko reklame. Predavanja so bila zelo dobro pripravljena. 
Ena paralela je posneta, na drugi pa je posnet zvočni zapis predavanja Jureta 
Pečarja, poleg tega so vse prosojnice dostopne na internetu. Pričakovali so 
sicer več ljudi, vendar je bilo večer prej in na dan dogodka Martinovo. Prijave 
so bile tudi po Internetu, kjer so ljudje pustili tudi telefonske Å¡tevilke. 
Sklenjeno je bilo, da se ljudi, ki niso prišli, vpraša, zakaj niso prišli. 

Ugotovitev: potrebuje se Pingo Live distribucija.

Dogovor: pripravil jo bo Jure Č, Miha mu bo poslal e-pošto glede tega.

Aleš K. je napovedal, da bo naslednji tak dogodek - karavana - 8. aprila
2005, ponovno v Kopru. Prav tako je opozoril, da bo od 19.-23. 12. v Å C Ptuj 
"teden matematike", kamor je povabljena tudi Wikipedija. Vsi, ki bi imeli kaj 
predstaviti, se lahko zadeve udeležijo; tamkajšnji ljudje so zelo navdušeni nad 
Pingotom. Aleš K. ne more. 

Dogovor: Jure Č., Miha T. in mogoče Boštjan M. bodo dogodek obiskali. 

Aleš K. predlaga, da se na Ptuju spomladi organizirati tudi Linux namestitveno 
delavnico - Miha T. bo ocenil, kdaj točno bi bilo to primerno. Nadalje
predlaga, da bi bilo potrebno podoben dogodek organizirati tudi v Murski
Soboti, saj je Renato Lukač nad to idejo navdušen in tudi ima ekipo, ki bi bila
pripravljena pomagati pri organizaciji. 

7. LinuxDay v Trstu
-------------------------------------------------------------------------------

Aleš K. in Renato Lukač gresta v Trst s prosojnicami. To bo zelo velik Linux 
dogodek, ki se bo simultano odvijal v 100 krajih po Italiji.

8. Linux dan 6
-------------------------------------------------------------------------------

Ugotovitev: je bil super.

9. GNU/Linux forum
-------------------------------------------------------------------------------

Aleš K. in Mitja Koželj (Housing) sta se dobila ter se dogovorila, da bo poslal 
predlog za način sodelovanja. Boštjan M. je pogodbo od Linux konference vzel in 
priredil. 

Boštjan M. ter Aleš K. sta razložila: gre za podoben princip kot pri Linux 
konferenci - Housing prevzame vso logistiko, finančno odgovornost, LUGOS pa 
organizira program in predavatelje (?). LUGOS dobi: polovico dobička, 1-2 poti 
na tujo konferenco, brezplačne udeležbe, zelo poceni študentske karte. Datum je 
že določen. Boštjan M. je še dodal, da bi naj dogodek bil brez slovenskih 
predavateljev - v tem smislu bo to kombinacija z Linux dnevom, kjer pa naj bi 
bli samo slovenski predavatelji.

Dogovor: Počaka se, da bo finančni načrt tako narejen, da bo v redu, torej da
bo od dogodka nek dobiček. 

10. Projekt OKO
-------------------------------------------------------------------------------

Aleš K. je povedal, da člani Lugosa aktivno sodelujejo pri projektu OKO, kjer 
trenutno želijo pojasniti pomen ene referenčne slovenske distribucije. Taka je 
bila doslej distribucija Pingo in želi taka tudi ostati. Razvoj Pinga se 
nadaljuje. Razvijalci Pinga potrebujejo pomoč učiteljev pri definiranju 
lastnosti šolskih strežnikov in delovnih postaj.

Aleš K. je obvestil, da bo naslednji sestanek za OKO naslednji četrtek, 24. 12. 
2005, ob predvidoma 17h.

11. Poštni seznam odbor-list
-------------------------------------------------------------------------------

Ugotovitev: LUGOS-ORG ni preveč živ seznam.

Jure Č. je posredoval idejo Andraža Torija: na poštni seznam odbor-list se da 
koga, ki izrazi zanimanje za pomoč (npr. Luka Čehovin ter Gašper Žejn), da 
vidita kaj se dogaja in kdaj lahko priskočita na pomoč - na ta način da bo 
tudi spletna stran društva bolj aktualna. Poleg tega bi bil nekdo, ki bi bil 
npr. pol leta na odbor-list, bolj seznanjen z delovanjem društva, in zato 
tudi primernejši za prevzem kakšne funkcijo. Boštjan M. in Aleš K. nista 
bila najbolj navdušena nad idejo, zato sta predlagala naslednje:

Dogovor: preselimo se na LUGOS-ORG - vse razen finančnih (za UO zaprtih) zadev.
     Nejc Å . bo tisti, ki bo skrbel za disciplino.

12. Novi člani
-------------------------------------------------------------------------------

Sklep: "UO potrjuje člane, katerih privilno izpolnjene prijavnice so prispele
    in so potrjene."; ZA: 4, PROTI: 0

13. Slovenizacija
-------------------------------------------------------------------------------

Andrej V. je poročal: trenutno stanje: dela se na KDE 3.5 (KDE skupina). Začeli 
so s prenovo LUGOS spletnih strani strani (slovenizacija). Zaenkrat imajo vse 
kar potrebujejo, razmišljajo, da bi pritegnili nekoga, ki zna delati s 
podatkovnimi bazami, da bi naredili slovarček, ki bi bil bolj uporaben. Jure Č.
na tem mestu omeni že obstoječo rešitev - vmesnik, ki bi rešila ta problem. To 
bi bilo za res standardizirane stvari z več možnimi variantami. 

Dogovor: Jure Č. bo ta vmesnik postavil.

Andrej V. nadaljuje: Matej Urbančič se je javil, da bi prevajal GNOME; in to
ne samo on. Problem naj bi bil, da nimamo GNOME koordinatorja - Matjaž Horvat? 
KDE skupina bo pridobila 3. CVS dostop za Terpinca, da bo lahko prevajal. Jure 
Č. je pridobil Fedora CVS dostop do prevajalskih modulov, tako da se jo dá 
direkt v CVS prevajati. Za FC5 je znan deadline - spomladi bo "stringfreeze". 
Jure Č. dodaja, da pri FC5 manjka cca. 4k nizov (untranslated) + 1.5k (in 
process).

Andrej V. je napovedal, da bo stopil v stik z ljudmi pri Ubuntu.si, saj naj bi 
se na lastno pest lotili prevajati nekatere stvari.

Agenda naj bi se ponujala, da bi pomagala pri OO.org 2 pomoči - lektoriranje? 
Robert Ludvik naj bi bil v stiku z njimi.

Ugotovitev: Smartyja bi bilo smiselno razširiti.

Ideja: prevajalni sistemi. Nekateri programerji/administratorji so se javili, 
da bi ta sistem postavili. Vprašanje ali se to potrebuje. Če se s tem dobi nov 
nabor prevajalcev, bi bilo to koristno, Andrej V. pa dodaja, da bi lahko v 
nasprotnem primeru bilo od tega več škode kot koristi. 

Jure Č. je še povedal, da ima Kiberpipa novo učilnico in da bi lahko konec zime 
organizirali predavanje (in recimo tudi delavnico) za prevajanje. LUGOS bi 
prispeval hrano in pijačo za slovenizatorje. Kiberpipa bi dala ven flyjerje ki 
bi se razdelili fakultetah. 

Dogovor: najprej je potrebno narediti program. Andrej V. bo glede tega 
     razmislil in poslal Juretu e-pošto.

14. LUGOS Majice
-------------------------------------------------------------------------------

Ugotovitev: zelene so pretemne. 

Aleš K. je sporočil, da se jih je v Kopru nekaj razdelilo Mihu in ekipi.

15. Oprema
-------------------------------------------------------------------------------

Za potrebe prevajalcev (Martina Srebotnjaka) se dodeli en LCD monitor.

16. Razno:
-------------------------------------------------------------------------------

Aleš K. poroča: sodelovanje pri dosedanjih tekmovanjih iz znanja Unixa (Linuxa) 
je bilo prekinjeno zaradi bistvenih sprememb pri načinu dela s strani ZOTKS. 
Išče se načine za nadomestke. Dne 16. 11. 2005 je bil sestanek (Roman Maurer, 
Borut Žnidar, Marjana Plukavec, Aleš Košir), na katerem so prišli do predloga o 
izvedbi tekmovanja iz pisanja kakovostnih prispevkov za Wikipedijo za razrede 
srednjih šol. Šolski razredi bi tekmovali, kdo bi prispeval več v Wikipedijo, 
najboljši razred bi bil nagrajen s sponzoriranjem končnega izleta. Roman Maurer 
se boji, da članki ne bodo dovolj kvalitetni in bo nastalo več škrbin kot 
koristi.


More information about the lugos-org mailing list