[LUGOS-ORG] Fwd: Vabilo na 9. redno skupscino

Lugos Moderator moderator at lugos.si
Mon Feb 28 20:35:23 CET 2005


This is a forwarded message
From: Špela Kraner <spela.kraner at neonatus.net>

===8<==============Original message text===============
Vabilo na 9. skupščino Društva uporabnikov Linuxa Slovenije LUGOS

Ljubljana, 12.3.2005

Spoštovani(a) član(ica) društva LUGOS!

Leto je spet minilo in vabim Vas, da se udeležite 9. redne skupščine Društva 
uporabnikov Linuxa Slovenije, ki bo tokrat v Ljubljani. Sestali se bomo v 
prostorih podjetja Hermes SoftLab na Litijski cesti 51 ob 15.00. Po skupščini 
bo sledilo druženje v prijetnem ambientu s hrano in pijačo. Lokacija bo znana 
na skupščini.

Predlog dnevnega reda je sledeč:

1.Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
2.Sprejetje dnevnega reda skupščine
3.Obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2004
4.Obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2004
5.Obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2004
6.Poročila komisij in delovnih skupin
7.Obravnava in sprejem programa dela za leto 2005 / 2006
8.Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2005 / 2006
9. Sprememba statuta
10. Izredne volitve
11. Smernice društva
12. Razno

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi s skupščino se obrnite na elektronski 
naslov lugos at lugos.si ali predsednik at lugos.si .

Vljudno vabljeni!
V Ljubljani, 15.2.2005   


predsednica društva
Špela Kraner


Pod točko 9. dnevnega reda predlagamo spremembo v statutu:

V. Pravice in dolžnosti članov društva
12.člen

Člani so dolžni:

doda se:
* vsaj enkrat sodelovati na prireditvah ali sestankih, ki jih organizira 
društvo

15. člen

Članstvo v društvu preneha:

doda se:
če v enem letu ne izpolni svoje dolžnosti do društva iz 12. člena


Z 9.redno skupščino se razpisujejo tudi izredne volitve predsednika društva. 
Z mesta predsednice odstopam zaradi osebnih razlogov in neizpolnjevanja 
dolžnosti.

Kandidaturo pošljite na odbor-list at lugos.si do 10.3.2005 ali jo osebno oddajte 
na sami skupščini. 

 
===8<===========End of original message text===========-- 
Best regards,
 Stojan              mailto:moderator at lugos.siMore information about the lugos-org mailing list