Zapisnik sestanka UO za 12.8.2004

Spela Kraner tiranija at neonatus.net
Mon Sep 13 12:37:11 CEST 2004


Sestanek upravnega odbora društva LUGOS
12.8.2004, od 18h
HSL, Litijska 51

Dnevni red:

   1. Sodelovanje s Kiblo
   2. Razpisi MID
   3. Linux-konferenca
   4. Sodelovanje s CVI
   5. Festival Linuxa
   6. Razno

Prisotni člani UO:
Špela Kraner, Boštjan Muller, Boštjan Janežič, Andraž Sraka, Janez Trenz
ostali člani:
Andrej Vernekar, David Klasinc


1. Sodelovanje s Kiblo
Kibla želi, da bi jim pomagali pri organizaciji Kiblixa naslednje leto.
Letos pa bi organizirali vsaj Festival Linuxa. Kako bo z nadaljnjim
sodelovanjem pa bomo lahko več povedali po letošnji Linux-konferenci.

Za organizatorja Festivala Linuxa se je javil David Klasinc. K sodelovanju
bi povabili Jureta Čuhaleva in Slo-tech Linux. Predavanja bi bila dolga po
45 minut. En dan bi bil namenjen samemu dogodku, en dan prej pa
postavljanju prizorišča.


2. Razpisi MID
Andrej Vernekar je oddal račune za povrnitev sredstev razpisa.

Rezultatev nagradnega natečaja še ni.

David Klasinc je podal poročilo o projektu kPOS, ki se dela v novem
Kdevelop 3.1.
CAMTP: Roman Maurer in Rok Papež se odpovedujeta svojima deležema nagrade
MID-a za PINGO. Ta delež nagrade se bo prenesel na CAMTP kot donacija.

3. Linux-konferenca
Delno je popravljena spletna stran. Upravni odbor društva ni zadovoljen s
funkcionalnostjo spletne strani in njeno vsebino.

4. Sodelovanje s CVI
G.Benčina je povprašal LUGOS kaj se dogaja na področju PINGO-ta. Na
sestanku s CVI je bilo rečeno, da terminski plan dela PINGO-ta naredi Miha
Tomšič in ga posreduje na CVI.

5. Festival Linuxa
Glede na dogajanje v Kibli, prestavimo "Ljubljanski" Festival Linuxa na
konec februarja.


6. Razno
Sklep: Upravni odbor potrjuje nove člane.
za: 5
proti: 0
vzdržani: 0

Boštjan Janežič bo dokončno uredil vse okrog novega serverja z Moj.net-om.

More information about the lugos-org mailing list