[LUGOS-ORG] Linux Fest 10 Update...

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Tue Oct 19 10:51:30 CEST 2004


On Tue, Oct 19, 2004 at 10:48:58AM +0200, Bo?tjan M?ller wrote:

> Masine za streznik LUGOS kot tak trenutno nima, ce ima kdo kako odvec in
> jo lahko ponudi za cez vikend (potrebuje pac ene 10gb prostora za ISO-te
> oz. ene 5GB za odpakirane RPM-e).

Se bom pozanimal, ce ima kibla kaj, verjetno imajo en server, ki bi ga lahko
ponucali.

Hm, se bom pozanimal se kako z IP addressami. A lesene scipalke za perilo se
imamo? :)

-- 
David!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20041019/5b26aa52/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list