[LUGOS-ORG] UO sestanki?

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Fri Nov 19 15:25:05 CET 2004


On Fri, Nov 19, 2004 at 03:05:16PM +0100, David Klasinc wrote:

>  Dva bi morala biti, pa ni bilo niti nobenega sklica, pa tudi zapisnikov ni
> na spletni strani. 
> 
>  Ni bilo sestankov?

Se popravljam, bil je sklic za prejsnji sestanek...


-- 
David!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20041119/e26e294b/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list