6 tekmovanje iz znanja Unixa

Ales Kosir ales.kosir at hermes.si
Sun Mar 21 14:15:51 CET 2004


Pozdravljeni,

V soboto, 3.4.2004 bo spet tekmovanje iz racunalnistva (znano tudi kot 10.
Festival racunalnistva). 

Podatki o lanskem tekmovanju so tule, skupaj z nalogami in njihovimi
uradnimi resitvami: http://www.lugos.si/delo/tekm/unix-2003/. 

Tekmovanje bo tudi letos podobno lanskemu in sledi razpisnim pogojem, ki so
objavljeni tule: 

http://www2.arnes.si/~ljzotks2/racunalnistvo/razpisi/ss/2003_04/razpis04.htm
l. 

Na tekmovanje se tekmovalci SE VEDNO lahko prijavijo na naslovu:
http://www.zveza-zotks.si/e_prijave/gzm/racunalnistvo/2004/unix2004.html. 

Tisti, ki ste srednjesolci, opozorite svoje ucitelje, da vas prijavijo. Na
tekmovanju lahko dobite lepe nagrade, poteka pa po tradicionalnem
racunalniskem tekmovanju in pred razglasitvijo rezultatov. 

Lep pozdrav,
Ales

Pravilnik tekmovanja
Tekmovanje v obvladovanju operacijskega sistema Unix 
11. člen
Tekmovalci imajo na voljo uro in pol za reševanje štirih nalog. Reševanje
poteka na računalnikih v okolju Linux. Uporabljena je distribucija Pingo
2.0. 
Poudarki vsebine nalog:
1. učinkovita uporaba regularnih izrazov, 
2. uporaba cevovodov v ukazni lupini, 
3. optimalna izvedba algoritmov, zapisanih v skriptnih jezikih, 
4. prepoznava in uporaba nekega temeljnega koncepta Unixa. 
Tekmovanje je primerno za tekmovalce vseh srednješolskih stopenj. Tekmovanje
poteka po zaključku ostalih tekmovanj iz računalništva in pred razglasitvijo
rezultatov. Tekmovalci se nanj lahko prijavijo ne glede na to, ali
sodelujejo na drugih tekmovanjih. 

Za reševanje lahko tekmovalci uporabijo:
* ukazne lupine, ki so na voljo v distribuciji Pingo 2.0: bash, sh, tcsh 
* sistemska orodja, denimo ls, cat, cp, mv, mkdir, touch, rm, sort, uniq ...
ki so del paketa coreutils 
* orodja sed, awk, 
* interpretirane jezike perl ali python
Rešitev nalog v prevedenih jezikih (C, C++...) ni mogoče uporabiti. 
Tekmovalci smejo na tekmovanju uporabljati vso računalniško literaturo.
Vabljeni so, da prinesejo priročnike priljubljenih orodij. 
Tekmovalci svoje rešitve pripravijo na računalnikih, testiranje rešitev pa
je prepuščeno testnemu okolju. Rešitve, ki vzdržijo največ preskusov, dobijo
tudi največ točk. V primeru enakovrednih rešitev se lahko tekmovalna
komisija odloči za podrobnejši pregled rešitev in tekmovalce razvrsti glede
na kakovost rešitev. 
Tekmovalna komisija podeli tri nagrade za doseženo prvo, drugo in tretje
mesto. Glede na število prijav in nagradni sklad lahko tekmovalna komisija
podeli še dodatne nagrade. 
More information about the lugos-org mailing list