WINDOWS ali LINUX je kot DROGA ali LINUX

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Fri Mar 5 13:47:05 CET 2004


WINDOWS ali LINUX je kot DROGA ali LINUX

Zadnjih nekaj dni se po postnih predalih pojavljajo sporocila z zgornjim
naslovom. Drustvo uporabnikov Linuxa Slovenije - LUGOS, se z nacinom
razsirjanja obzorja, ki ga uporablja pisec tega sporocila, ne strinja in je
proti taksnim nacinom komuniciranja. Upravni odbor Lugosa podaja izjavo, da
v tej 'operaciji' drustvo ni sodelovalo in je ne podpira.

Prav tako nam v drustvu ni znano kdo je avtor tega pisma in kaksne so
njegove namere, hkrati pozivamo vse privrzence Linuxa in operacijskega
sistema GNU/Linux ter clane drustva, da za osvescanje ljudi uporabljajo
druge, bolj primerne metode.

Kdorkoli je to pismo posiljal naokrog, je naredil vec skode kot korist.


Za Drustvo Lugos,
David Klasinc
predsednik drustva
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20040305/851c6bc9/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list