WINDOWS ali LINUX je kot DROGA ali LINUX

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Fri Mar 5 11:46:07 CET 2004


On Fri, Mar 05, 2004 at 11:12:52AM +0100, Miha Tomsic wrote:

> A se ??e komu zdi, da se bi se moral Lugos ograditi od po??te z zgornjim
> naslovim, ki kro??i po Sloveniji? Ali se raje naredimo, kot da ni ni???


Najbrz bi bilo dobro, da se distanciramo... :)

> Ni vse res, kar navaja in dejstvo, da se po??ilja okrog kot SPAM, je
> kve??jemu ??kodljivo.

Malo sem ze poizkusal ugotoviti od kje prihaja zadeva... but no luck...


-- 
David!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20040305/7f170e99/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list