[LUGOS-ORG] Volitve

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Wed Mar 3 15:03:13 CET 2004


On Wed, Mar 03, 2004 at 08:49:03AM +0100, Blaz Podrzaj wrote:

> Ce je primarna dejavnost LUGOS-a prodaja majic in CD-jev in bo to tudi v
> bodoce, potem je stagnacija prava beseda, ki opisuje to. Stagnacija pa v
> taksnem primeru pomeni celo nazadovanje, in kar naenkrat LOGOS-a ne bo
> nikjer vec... izgubil se bo v poplavi novoih iskalcev zasluzka.

Primarna dejavnost gledano knjigovodsko.. ne mesat stvari. PR dejavnost, ki
jo omenja Andraz pa za sabo ne potegne bistvenih knjigovodskih sprememb.

:)-- 
David!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20040303/0c42d4b7/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list