Zapisnik sestanka društva LUGOS, dne 10.6

Spela Kraner tiranija at neonatus.net
Tue Jun 29 09:07:39 CEST 2004


Dober dan!

Da podpiram nekaterih lenobo :), v nadaljevanju zapisnik zadnjega sestanka
UO.

Dnevni red:

   1. Pregled sklepov prešnjega sestanka
   2. Linux konferenca
   3. Razpisi MID
   4. Prihajajoči dogodki
   5. Problematika patentiranja programja
   6. Članki o GNU/Linux
   7. Predavanja o GNU/Linux
   8. Razno

Prisotni člani UO:
Špela Kraner, Boštjan Muller, Boštjan Janežič, Andraž Sraka, Janez Trenz
Prisotni člani NO:
Aleš Košir, Miha Tomšič
Prisotni člani DK:
Zoja Trenz
ostali člani:
Andrej Vernekar


1. Pregled sklepov prejšnjega sestanka
- Diktafon še ni bil nabavljen.
- Pogodbe za razpisi MID (OOo in kPos) so podpisane.
- Razpis za nov izgled (logo, kuverte, spletna stran) društva še ni bil
razpisan. Razpis naj bi zaključili do 15.9.2004. Prva nagrada bi bila
karta za LK2004. Komisija bo izbrala eno od prispelih rešitev do konca
septembra.


2. Linux konferenca
Andraž Sraka je oddal abstrakt predavanja. Jon "Maddog" Hall je še vedno v
programskem odboru. Opazili smo, da prijava na dogodek deluje, odjave pa
ni bilo zaslediti. Nasplošno pa z delom na organizaciji Linux-konference
nismo zadovoljni tako kot v preteklih letih.


3. Razpisi MID
Natečaj MID je odprt do 28.6.2004, v višini 5 mio SIT. Pojavlja se
vprašanje, če je možno, da društvo prijavi več projektov. Razmišljali smo
o prijavi Koordiniranje slovenizacije Mozzile, OOo,...


4. Prihajajoči dogodki
Linux kamp na Goričkem. Murska-sobota.info bi rada vse naredila sama,
rabili bi predvsem "pokritje". Janez Trenz vzpostavi kontakt.


5. Problematika patentiranja programja
Pogovor je tekel o zbiranju podpisov javnega pisma, ki ga pripravljajo
Kiberpipa, Slo-tech in LUGOS. Nabralo se je že preko 20 podpisnikov iz
različnih podjetij in posameznikov.


6. Članki o GNU/Linux
V Monitorju bodo jeseni članki o prostem programju. Objavljena bo tudi
izvorna koda, kot včasih v prilogi Programer. Nejc Škoberne bo koordiniral
pisce člankov.


7. Predavanja o GNU/Linux
Naj bi bila na FPP. Poleti bi se začelo. Predava se o OOo, IMP, Horde,
Cronolis učiteljem na fakulteti. Boštjan Janežič je kontakt.


8. Razno
- Projekt OKO: Jeseni se bo delalo naprej. Gospod Čač je podprl razvojni
center, skupaj s CVI in MID.
- CVI: Sestanek o uporabi in razvoju Pinga bo 11.8.2004 opoldne.
- Strežnik: Moj.net bo sponzoriral nov strežnik. Potrebuje samo še malo
več pomnilnika. V zameno želi Moj.net imeti na spletnih straneh društva
LUGOS pasico "powered by Moj.net".

Sklep: Upravni odbor potrjuje nove člane.
za: 5
proti: 0
vzdržani: 0


-- 
Lep pozdrav!

Spela Kraner
More information about the lugos-org mailing list