[LUGOS-ORG] Majice

Andraz Sraka a at aufbix.org
Sun Sep 21 19:58:02 CEST 2003


On Sun, 2003-09-21 at 18:20, Stojan Rancic wrote:
> > Zdaj bi bilo pa nujno v čim krajšme času oblikovati celotno podobo
> > majice, sicer bomo natisnili lanske, če jih bosta Andraž in Boštjan
> > uspela izkopati s pokamadone.
> 
> Kakor vem ravnokar delata na tem ;)

We've r00ted porkamadona! Ali bi se zdaj moral zadreti nekaj ala "All
the data are belong to us!" ;-]]

zadeve sem ze predal naprej .. in midva z Bostjanom si zasluziva vsaj
eno pijaco ;-]

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #94:

Internet outage
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20030921/daac8f96/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list