Kiblix 2003 - 4. medijsko obvestilo

Gorazd Golob gorazd at kid.kibla.org
Tue Nov 4 11:23:53 CET 2003


2. mednarodni IT Linux festival - Kiblix 2003
					Maribor, 04.11.2003
4. Medijsko obvestilo

Leto¹nji 2. mednarodni IT Linux festival Kiblix 2003, ki bo od 13. do 15. 
novembra potekal v Multimedijskem centru Kibla in Narodnem Domu Maribor, 
je tik pred vrati. Festival bo ponudil zanimiv in pester program ter 
atraktivni spremljevalni program v obliki delavnic, tekmovanj in 
klepetalnice.

Na prvi delavnici festivala, s temo Honeypot, ki jo bo vodil Dejan Golja, 
PINA Koper, bo predstavljeno delovanje pasti za hackerje. Bolj podrobno 
bo mogoèe spoznali tudi eno izmed low-interaction razlièic, Honeyd avtorja 
Nielsa Provosa.

Spremljevalni program festivala se bo nadaljeval v soboto s tremi 
delavnicami. Luka Frelih in ®iga Kranjec, LJUDMILA Ljubljana, bosta vsem 
radovednim predstavila lastno distribucijo Live-Linux-a Slix.

V nadaljevanju bo Simon Tutek iz FERI Maribor vodil delavnico na temo 
JSP-ja (Java Script Pages),
le to pa bo z dodatnim znanjem nadgradil Gregor Polanèiè . prav tako iz 
FERI, z delavnico .Razvoj spletnih aplikacij z uporabo programskega 
ogrodja JCorporate Expresso.

V sklopu spremljevalnega programa se bosta izvedla tudi dva tekmovanja. 
Hacking contest se bo zaèel v petek, 14. 11. 2003, Wallpaper contest pa ¾e 
poteka in se ga lahko udele¾ite z on-line prijavo na spletni strani 
festivala http://kiblix.org.

Drugi dan festivala se obeta poseben dogodek. V okviru nateèaja, ki ga je 
organiziralo Ministrstvo za informacijsko dru¾bo, bodo razgla¹eni 
rezultati nateèaja za najbolj¹i odprto kodni projekt. V okviru celotne 
razglasitve, bo zmagovalni projekt tudi predstavljen.

Vabimo vas, da obi¹èete festivalsko spletno stran http://kiblix.org, kjer 
boste dobili vse informacije o festivalskem programu. Novost spletne 
strani so tudi dokonène predstavitve posameznih predavateljev in podrobne 
informacije o spremljevalnem programu. 

On-line prijave bodo potekale vse do 07.11.2003. 

 

Glavni sponzor:

EPP Mobile, Zrcalo d.o.o.

Pokrovitelji:

Ministrstvo za informacijsko dru¾bo
Narodni dom Maribor
Mestna obèina Maribor

Sponzorja:

IBM d.o.o.
SRC.SI d.o.o.

Pingvin sponzorja:

Oracle Software d.o.o.
MySQL AB

Soorganizator Linux delavnic:

©.O.U.M.

Pokrovitelj noèitev:

Terme Maribor

Pokrovitelj Linux delavnice:

Xenya d.o.o.

Pokrovitelj Hacking Contesta:

PowerPlus d.o.o.

Ekskluzivni medijski sponzor:

Radio City d.o.o.

Glavni medijski sponzorji:

TV3 d.o.o.
Noviforum d.o.o. 
Videotop d.o.o.
Podjetnik d.o.o.
Mobinet d.o.o.

Medijski sponzorji:

Delo Revije d.d.
Burda d.o.o.
Veèer d.d.
Proanima d.o.o.
Mladina d.d.
Mobisux
TI d.o.o.
Eon d.o.o.
Svet Elektronike
Raèunalni¹ke novice
©tudentski utrip

Donatorji:

Rittal d.o.o.    
Videa d.o.o. 
Likopris d.o.o.
FMC d.o.o. 
Meso izdelki ®erak, 
Anton ®erak s.p. 
Cvetlièarna Nutricija 
AAA multimedija, Gaber Lesjak s.p. 
NOD32 Antivirus 
Alphito d.o.o 
Rolan d.o.o 
Cavallo travel 
Sloport 
Telesat d.o.o. 
Kne¾ji Portal - Portal mesta Celja 
Slo-Site.com 
splet01.net 
slo-comp.com 
slo-tech.com 
 

					
More information about the lugos-org mailing list