Sestanek Drustva LUGOS

tiranija at neonatus.net tiranija at neonatus.net
Mon Nov 24 12:57:07 CET 2003


Zivjo!

Sestanek UO bo v Torek, 25. 11. 2003  ob 1800, HSL, Litijska 51.

Dnevni red:

1. Linux-konferenca
- razprava, ocena stanja, financno porocilo in sklepi
2. Infos
- razprava, ocena stanja, financno porocilo in sklepi
3. Distribucija Pingo 2.0, MID in Lugos
- stalisce drustva do tega projekta
- predlog dogovora o razporejanju sredstev
4. Agenda
- preteklo, sedanje in prihodnje sodelovanje
5. Projekt OKO
- stanje in nacrti
6. Popusti za knjige clanom
7. Kiblix
- preteklo, sedanje in prihodnje sodelovanje
8. Spletna stran drustva
- pretekla, sedanja in prihodnja
9. Prihodnje delo in prireditve
10. Razno  


Vljudno vabljeni vsi, ki bi radi bolj aktivno sodelovali v drustvu!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20031124/427091c5/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list