[LUGOS-ORG] www.lugos.si

tiranija at neonatus.net tiranija at neonatus.net
Tue Jun 3 00:07:23 CEST 2003


* On 02-06-03 at 21:51 Roman Maurer (roman.maurer at amis.net) wrote:
+----Here quoted text begins----+
 
> Plus, svoji naslednici Špeli predlagam, da razmisli o rangiranju
> pomembnosti obvestil, tako da se pomembnejša obdržijo dlje.  To
> pri večini portalov pogrešam.
> -- 
> 	Pozdrav,
> 	  Roman (natričetrt bivši skrbnik www.lugos.si)
> 
+----and here the quote ends----+

Hvala za dober nasvet:)

Lp 

Spela
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20030603/85be1ad0/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list