Razpisi MOL

Andraz Tori Andraz.tori1 at guest.arnes.si
Mon Jan 6 11:54:52 CET 2003


-----Posredovano sporočilo-----

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za sofinanciranje programov
in/ali projektov s področij mladinske dejavnosti, preprečevanja
zasvojenosti, socialnega in zdravstvenega varstva in športa. Na razpis
se je potrebno prijaviti do 20. januarja. Razpis in vsa potrebna
dokumentacija sta objavljena na
http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html.
 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20030106/9c463e4f/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list