[LUGOS-ORG] Zapisnik seje UO 8.1.2003

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Thu Jan 9 14:50:59 CET 2003


* On 09-01-03 at 14:45 Robert Ludvik (robert.ludvik at zd-lj.si) wrote:
+----Here quoted text begins----+
> - Iščejo se vodje za vse projekte v tem letu, ki še nimajo vodij.
> Bi k projektom (kateri pa so?) uvrstili se Mozilla+OOo za ECDL? 
> Enkrat sem ze pisal o tem, proti koncu meseca pa zvem vec stvari 
> (med drugim kaj je s podporo EU (projekt Minerva), kako na to 
> gleda(m/j)o pri nas (drustvo Informatika, s katerimi bi morali 
> sodelovati). Projekt je transnacional, zajema pa pripravo 
> dokumentacije za predavatelje in slusatelje, programsko opremo za 
> izvedbo samih izpitov in za samotestiranje, preden se oseba 
> prijavi na izpit,...
> Lp
> Robert Ludvik
+----and here the quote ends----+
Projekti je nazalost bila slabo izbrana beseda ;) Misljeno je bilo
dogodki - se pravi iskalo se je voditelje dogodkov v naslednjem letu
(pri tistih, ki se nimajo napisanih imen poleg se se isce vodja
dogodka).

Vsak projekt je seveda dobrodosel, ce se le najde vodja zanj, ki je 
pripravljen zadevo izpeljati do konca.


Regards/Lep pozdrav

Boštjan Müller
-- 
[*] Bostjan Müller |n at neonatus.net| http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*] PGP key --> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108 [*]
[*] Celular: +38641243189, Powered by GNU/LiNUX - ICQ #:7506644 [*]
       The best things in life are free, but the
        expensive ones are still worth a look.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20030109/7e0d720c/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list