[LUGOS-ORG] Zapisnik seje UO 8.1.2003

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Thu Jan 9 13:27:38 CET 2003


* On 09-01-03 at 13:23 Roman Maurer (roman.maurer at hermes.si) wrote:
+----Here quoted text begins----+
> Bostjan Muller pravi:
> 
> >5. Nagrade:
> > - 10 figuric misi [...]
> > - 3x winXP 120dni eval
> > - 5x win2k server resource kit
> 
> Kaj je to?
> -- 
> 	Pozdrav,
> 	 Roman
+----and here the quote ends----+
To so nagrade, ki smo jih dobili od sponzorjev... ja res smo jih dobili
;) Naceloma so ploscki uporabni za rezanje pice... ali kot podloge za
kozarce?

Hehe resno - kot nagrade za Abort 2k2 smo dobili pac nek material, med
tem tudi kot zgoraj pise 3 evaluacijske verzije Windos XP ter 5 windos
2000 server resource kit-ov.

Regards/Lep pozdrav

Boštjan Müller
-- 
[*] Bostjan Müller |n at neonatus.net| http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*] PGP key --> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108 [*]
[*] Celular: +38641243189, Powered by GNU/LiNUX - ICQ #:7506644 [*]
             Error in operator: add beer
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20030109/ebbbfccb/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list