Zapisnik seje UO 8.1.2003

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Thu Jan 9 12:39:37 CET 2003


Zapisnik sledi:

<zapisnik>
Zapisnik UO LUGOS 8.1.03
========================
Prisotni: Klasnc D., Kraner Š., Smrdel A., Janežič B., Müller B.
Ostali prisotni: Andrej Vernekar, Košir Aleš
++++++++++++++++++++++++
Dnevni red:
1. Finance
2. Vlada in odprta koda
3. Program dela za leto 2003
4. Razno
++++++++++++++++++++++++

1. Finance:
 - pregled računov
 - povračilo stroškov

2. Vlada in Odprta koda
 - David K. pripravi osnutek, katerega posreduje na lugos poštne sezname

3. Program dela za leto 2003:
 Sklep:
  Datum skupščine je prestavljen iz 22.2.2003 na soboto 15.2.2003 zaradi srednješolskih počitnic
 5:0:0
 - 15.2. skuščina 
 - 29.3 velnje - LIFE
 - poletje - open air fest
 - Sptember - Linux Konferenca (Košir A., Klasinc D.)
 - Oktober INFOS (Klasinc D.)
 - December Abort (Janžič)

4. Razno:
 - išče se PR oseba (precej nujno)
 - Abort 2k2 bil finančni in programsko usešen - (glej točko 6 - Nagrade)
 - Iščejo se vodje za vse projekte v tem letu, ki še nimajo vodij.
 - prijave za skupščino v mariboru - avtobus (moderator)
 - Boštjan J. bo naredil razpis za MOL za Abort 2k3
 - Špela K. kontaktira Romana M. glede urejana spletnega strežnika
 Sklep:
 UO potrjuje prijavnice prejete do dneva seje UO
 5:0:0
 - Večerja LUGOS 16.1.2003

5. Nagrade:
 - 10 figuric misi
 - 5 QDI misi 2gumba
 - 1 tri knofe mis
 - 3 AMD sticky notes
 - 1 namizni kondenzatorski mikrofon
 - 1x 12 + 1x 24 etui za cd-je
 - 1x 40gb disk
 - 3x senčnik za avtomobil 
 - 10 podlog za miško gladiac 920 3d
 - 3x winXP 120dni eval
 - 5x win2k server resource kit
 - 1 multimedia kbd
 - 10x sticky notes genius
 - 15 kulijev

</zapisnik>

Regards/Lep pozdrav

Boštjan Müller
-- 
[*] Bostjan Müller |n at neonatus.net| http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*] PGP key --> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108 [*]
[*] Celular: +38641243189, Powered by GNU/LiNUX - ICQ #:7506644 [*]
          Press every key to continue.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20030109/f668fa58/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list