Linux Konferenca 2003

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Fri Apr 25 18:45:31 CEST 2003


Banzai!

 Iscejo se predavatelji, ki bi predavali na konferenci, ki bo tudi letos v
Portorozu in bo trajala dva dni. Ce ima kdo zeljo, predvsem pa znanje in
ustrezno temo, ki bi jo bilo smiselno predstaviti na konferenci, naj se mi
oglasi.


-- 
David!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20030425/68fb0cb4/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list