Fwd: Predavanje o MySQL

Lugos Moderator moderator at lugos.si
Wed Apr 16 16:13:34 CEST 2003


This is a forwarded message
From: Bostjan Muller <neonatus at neonatus.net>
To: moderator at lugos.si

===8<==============Original message text===============

Jutri 17.4.2003 ob 20:00 bo v prostorih Fakultete za matematiko in
fiziko,
Jadranska 19, Ljubljana potekalo predavanje o MySQL-u.

Predaval bo gospod Kaj Ärno, ki dela pri MySQL kot član ekipe
vzdrževalcev,
katerega glavna področja dela so učenje, svetovanje, certificiranje ter
dokumentacija.

Predaval naj bi o MySQL-u, naziv predavanja pa je "The State of the
Dolphin"
(predavanje bo potekalo v angleškem jeziku).
Opis predavanja najdete na:
http://www.mysql.com/events/uc2003/slides/state-of-the-dolphin.pdf

===8<===========End of original message text===========-- 
Best regards,
 Stojan              mailto:moderator at lugos.si
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: message.att
Type: application/pgp-signature
Size: 233 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20030416/750dab78/message-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list