Zapisnik...

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Tue Oct 1 20:45:05 CEST 2002


Malo pozno, ampak vseeno ...

------------
Zapisnik LUGOS 25.9.02 18:09

Prisotni: Klasinc D, Smrdel A., Kraner Š., Müller B.
Ostali prisotni: Trenz J., Tomšič M., Vernekar A., Golob G., Mikuš P., 
Sraka A., Juvančič M. 

++++++++++++++++++++++++
- 1. Kiblix
 - plakate flyerje bomo razdeljvali
 - prenočišča (orel)
 - društvo distribuira flyerje članom, ki so podpisali, da želijo biti 
  informirani
 - 10.10. zadnji rok za predloge...

- 2 Preoblikovanje LUGOS grafične podobe
 sklep: Društvo se odloči za sodelovanje z Matevžem Juvančičem pri izdelavi 
     celostne grafične podobe društva
 4:0:0

-3 Konferenca
 - V soboto 28.09. gre Aleš K. iskat Jon Maddog Hall 
 - tiskovna konferenca v HSL soba 14 29.09

- 4 INFOS
 - glavna sprejemna dvorana (v05)
 - 2 človeka za štant - cel dan, vsak dan
 - računalniki za prireditev če je le mogoče vsaj! 1 teden prej!
 - David bo poskrbel za internet priključke na INFOS
 - poiskali bomo sponzorje za prireditev infos.
 - naslednji teden se na liste poslje request za pomoc na stantu
 - potrebujemo ljudi, ki bodo instalirali
 - Aleš S., Špela K., Andraž S. in Boštjan M. se javimo za pomoč na 
  prireditvi infos

- 5 Majice
 - Aleš S. bo nabavil predračune za nove majčke

- 6 Razpisi
 - Dobili smo pogodbo MiD - za konferenco

- 7 Razno
 - potrdimo, da se omogoči ftp dostopo XXX YYY
 4:0:0
--------------

Regards/Lep pozdrav

Boštjan Müller
-- 
[*] Bostjan Müller |n at neonatus.net| http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*] PGP key --> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108 [*]
[*] Celular: +38641243189, Powered by GNU/LiNUX - ICQ #:7506644 [*]
"Its not a bug...just think of it as a new undocumented feature" - M$ TechSupport
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20021001/93e3e188/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list