Sestanek INFOS

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Sun Oct 13 22:56:26 CEST 2002


Lep pozdrav!

Sklicujem sestanek, ki bo v torek 15.10.2002 ob 18:00 na sedežu društva
(Predjamska 4, Ljubljana)
Karta: http://neonatus.net/~neonatus/come_to_neo.png

Predviden dnevni red:
1. Post Konferenca
2. INFOS 2002
3. Abort
4. Razpisi MID
5. Razno

Vse člane UO naprošam, da potrdijo udeležbo, ki je zaradi bližajoče se
prireditve INFOS 2002 skorajda obvezna.
Vabljeni so tudi vsi, ki bi pri prireditvi radi sodelovali.

Regards/Lep pozdrav

Boštjan Müller
-- 
[*] Bostjan Müller |n at neonatus.net| http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*] PGP key --> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108 [*]
[*] Celular: +38641243189, Powered by GNU/LiNUX - ICQ #:7506644 [*]
       The best things in life are free, but the
        expensive ones are still worth a look.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20021013/06b9484c/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list